Her er et utdrag av jobber vi har utført samt bilder av noen av byggningene.

 • Gardevn.2 (Utvendig fasade og vinduer, 3000 kvm vegger og 275 vinduer)
 • Hammerstadgt 23 (Utvendige fasader og vinuer, 3300 kvm vegg og 300 vinduer)
 • Eftasåsen barnehage (500kvm gulvflate, innvendig maler og gulvarbeide, total rehab av bygningen)
 • Jeløy radio (Representasjonsboliger for Telenor, innvendig, finere malerarbeide)
 • Drammensvn. (Rehab. av kontorer i delvis gammeldags stil med utpregede profiler av gips og tre, samt gipsrosetter i flere av takene)
 • Louisenberg Sykehus (Div. maling og gulvarbeide på flere pasientrom, garderober, dusjer, koridorer osv)
 • Ås Kroken (Innvendig male og gulvarbeide)
 • Ullevål Sykehus Avd. 4, barnehage nybygg (inn- og utvendig male og gulvarbeide)
 • Holberg Barnehage, Oppegård kommune. (Utvendig malearbeide)
 • Oppegård Kommune (løpende våtrom/tørrom gulvbelegg og malearbeide)
 • Boligbedriften Oslo kommune (Ti-talls rehab. av leiligheter, maling og gulvbelegg)
 • Oppegård Kommune, firemannsboliger (12 leil. utvendig malearbeide)
 • Nordstrandsveien, villa (Innvendig male og gulvleggings arbeide samt utvendig maling)
 • Abilsøveien 47, bosenter for Oslo kommune, rehab av gammel byggning samt nytt påbygg.
  (Male og gulvlegge arbeide samt utvendig maling)
 • Tegelverksgt (Rehab. av fasader og vinduer på middels stor bygård, delt i 4 deler samt div. arbeide i forskjellige utleielokaler innvendig)
 • Nittedal, tomannsbolig (Innvendig male og gulv arbeide)